• Du ønsker det beste for bedriften og de ansatte
  • Du vet at stress motvirker de gode resultatene dere ønsker

Kanskje treffer noe av det nedenfor deg? 

Du ønsker et eller flere av følgende:

  • økt kreativitet/få ut mer av potensialet hos menneskene hos deg
  • enda bedre kommunikasjon
  • mindre sykefravær 
  • enda bedre avgjørelser
  • enda bedre resultater?  


Ta kontakt på tlf 916 87 980 evt send en epost til liv@invivohelse.no for en bedriftspresentasjon. Nedenfor er beskrevet de mest populære tjenestene, mer om min bakgrunn og også noen kunde-uttalelser.

Jeg kan evt ringe deg - bare trykk på den orange knappen nedenfor og skriv inn navn og telefonnummer jeg skal ringe deg på og evt kommentar! 

JA takk. Ring meg!

OM MEG  

Hei, Jeg heter Liv Solfrid Endal. 

Jeg har hjulpet flere tusen mennesker med å både nå sine helsemessige mål som bedre søvn, økt sinnsro og mindre tankekaos, ta tak i livsstilsutfordringer - og få mer av det gode overskuddet. Dette har jeg gjort i over 14 år - både inn i bedrifter og privatpersoner. Sammen med en kollega hadde jeg ansvaret for det psykososiale i en bedriftshelsetjeneste i Oslo fra og med oppstarten 1.1.2011. 

Jeg har 30 års erfaring fra det mentale, både når det gjelder tanker, følelser og hvordan stress setter seg i kroppen. 

Jeg er hypnoterapeut, coach og psykoterapeut - med fireårig høyskole utdannelse. Jeg er også mindfulness lærer og har flere sertifiseringer innenfor kognitive metoder og NLP. Min fokus og leting har vært på metoder som i praksis fungerer!  

Jeg har bakgrunn som sivilingeniør data fra NTH Trondheim og har bl.a. tidligere jobbet i EDB Business Partner som salgsdirektør og i Glaxo Norway som IT sjef.

I februar 2018 var jeg omtalt i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIOs) sitt medlemsblad Veteran - i forbindelse med de gode resultatene på områdene økt sinnsro, mindre tankekaos og bedre søvn - en veteran stod fram.

Det er et sett av metoder og verktøy som er svært effektive å bruke i slike tilfeller, som jeg bruker på nettopp områdene økt sinnsro og bedre søvn.

En rekke sykmeldte får dekket av arbeidsgiver samtaler, coaching og veiledning, hos meg, slik at de ved hjelp av avslappende og effektive metoder kan komme raskere tilbake til ønska tilstand. Dette området har jeg jobbet med siden 2007.

Jeg underviser også jevnlig i hypnoterapi for helsepersonell, leger, professorer, ernærings-spesialister og andre - kommende hypnoterapeuter før eksamen. All hypnoterapi er i realiteten selvhypnose dvs det er kun det du selv ønsker som skal endres som endres. 

Jeg er genuint opptatt av at den enkelte får et opplegg som er tilpasset den situasjonen hun eller han er i akkurat nå. Vi er alle ulike og unike. 

Jeg har kontor midt i Oslo sentrum og har også samtaler via nett rundt om i landet. Jeg holder kurs til grupper via nett også.


Noen utvalgte av de tjenestene jeg tilbyr:  

Kurs i belastningsmestring (KiB-kurs) kombineres gjerne med »Fra stress til ro» teknikkene - og er skreddersydd til bedrifter og organisasjoner. Innholdet tilpasses den enkelte bedrifts behov og ønsker.

1. «Fra stress til ro»-teknikkene: 

Teknikkene «Fra stress til ro« - også omtalt som mental styrketrening - gir helsegevinster ved at nervesystemet roes, immunforsvaret styrkes, stress sykdommer forebygges, batteriene lades og vi får helsefremmende virkninger som f.eks. bedre humør og mer energi. Teknikkene kan forårsake positive endringer i våre hjernebølger slik at vi blir i stand til å bruke mer av vårt sinn. Mennesker som praktiserer disse over tid opplever at de er mer tilfredse og fungerer bedre på mange plan.  

Forsikringsselskaper i flere land gir nedsatt forsikringspremie til kunder som praktiserer en del av disse teknikkene regelmessig. Det har blitt utført mange vitenskapelige studier på effekten av regelmessig praksis.  

2. Kurs i belastningsmestring (KiB-kurs)  

Kurs i belastningsmestring (KiB-kurs) er et kurs der deltagerne lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv – som jo gjensidig påvirker hverandre. Kurset kan tilpasses den enkelte bedrift/organisasjon.  

Eksempler på belastninger kan være takling av tidspress, problemer i mellommenneskelige forhold, sykdom/ helseproblemer, livskriser m.v  

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.  

Kurset er ikke samtaleterapi, men det tas opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.  

KiB kursene anbefales også av Helsedirektoratet.  

 

3. Sykmeldte raskere tilbake  

Jeg har jobbet med å få sykmeldte raskere tilbake til friskmelding siden 2005. De fleste tar turen til kontoret jeg har sentralt midt i Oslo sentrum i Kongensgt 16.  

Stress forårsaker så mange tilstander - og jeg erfarer at enkle teknikker og avslappende lydfiler kan bidra positivt på så mange av disse. Blant uttalelser fra slitne og sykmeldte: "Enn å kunne slappe av og komme raskere i mål - null prestasjoner - med en skreddersydd for meg - lydfil?"  

   

Fra og med mars 2020 har stadig flere pga corona viruset og alle begrensinger på hvor hvem kan bevege seg av sikkerhet for alle rundt seg og også seg selv, valgt nett-samtaler via messenger, skype eller zoom - og noen rett og slett vanlig telefon samtaler kombinert med epost.  

«Liv og jeg har samarbeidet i flere år, bl.a. i en bedriftshelsetjeneste. Liv er en dedikert terapeut. Hun er både analytisk og kreativ, og har flere verktøykasser og hente fra. Jeg anbefaler henne varmt.».

Marianne M Iversen Konfliktrådgivning og megling

"Nå har jeg sjelero og sover godt om natten."  

Offiser fra internasjonal tjeneste, 58 år

"Før Liv lærte meg gode metoder og tilnærminger, levde jeg i en kaotisk tilstand med mye angst og andre plager som hindret meg fra å leve et liv med sinnsro og harmoni. Takket være Liv har jeg fått verktøyene som gjør det enklere for meg å håndtere hverdagen på godt og vondt, og jeg har funnet mitt eget lille sted hvor jeg kan få det jeg så fint kaller "spabehandling for hjernen". 

Thea N Dahl

"Du hjelper meg på en både kreativ og omsorgsfull måte. Du har lært meg mange nyttige verktøy som jeg bruker hver dag. Du duller ikke bort tiden, du er målrettet. " Nina

»Vi blir i det daglige på nettet i reklame mm bombardert med såkalte gode råd som ikke gir noe helhetlig. Du har fått til en sammensetning i dette programmet som jeg opplever som både nyttig og meningsfylt å bruke min energi på.»"Birgith

«Liv har som salgsdirektør evnet å nå ambisiøse mål. Dette gjelder nysalg, omsetning og driftsresultat, så vel som medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet.»" EDB Business Partner , Robert Enevoldsen

«Liv har som IT-leder initiert og gjennomført en rekke utviklingsprosjekter. Et prosjekt som vakte internasjonal oppmerksomhet var et Oracle-basert system for medisinsk sektor. Dette ble tatt i bruk av flere Glaxo-selskaper i og utenfor Europa.» Glaxo Norway AS, Ivar Holtvedt  

« Jeg hadde angst for det meste da jeg kom til Liv, som jeg hadde fått anbefalt. Etter at Liv skreddersydde en avslappende lydfil til meg, som jeg hørte på jevnlig deretter, forsvant angsten mer og mer - og jeg kunne trappe ned medisineringen i samråd med lege..» Martin, 51 år  

«Dette funker! Så Bra! Så annerledes! Jeg har mye mer ro – og energi nå.» Kristina  

«Det er så veldig godt å kunne våkne uthvilt. Før var det eneste valget jeg hadde sovetabletter. Situasjonen før dette var at jeg ble henvist av fastlege til utredning av søvneksperter. Registrerte over tid et søvn mønster med forslag til tiltak som dessverre ikke fungerte som jeg ønsket..» Hans, 50 år  

«Skjønner ikke helt hvordan jeg hadde håndtert dette uten deg, og de gode avslappende og målrettede lydfilene.» Sigrid 

"Jeg har jobbet tett med Liv gjennom 4 års psykoterapiutdanning og også i ettertid. Liv er en kvinne med et stort varmt hjerte. Hun har fantastiske egenskaper som gjør henne til en veldig støttende terapeut, lyttende, åpen, aksepterende og også en hjelpsom venn, god planlegger og gjennomfører. Hun skaper på en god måte avslappende stemning under samtaler hvor du kan virkelig kjenne at hun vil ditt beste! Samtidig kan hun utfordre deg slik at du kan utvikle ditt potensiale. Det har vært veldig hyggelig og givende for meg å samarbeide med Liv!» Izabela Wojtowicz 

"Anbefaler veldig å bruke Liv i forhold til vektnedgang. Pga Liv sitt behagelige vesen hadde jeg gjerne anbefalt både familie og venner å ta kontakt med ho. Ikke bare for vekttap, men også i forhold til andre problemstillinger. Tenker at disse avslappende skreddersydde lydfilene kan anvendes med god effekt til de fleste problemstillinger." 

Sykepleier Helene - som har fulgt kurset som starta 25.1.2019  

"Er så glad jeg hadde den første telefonsamtalen med Liv i sin tid. Liv møtte meg med respekt og forståelse. Jeg ble røykfri etter andre samtale med Liv etter å ha røyka i 15 år. I dag benytter jeg derfor Liv når jeg møter vanskelige utfordringer på også andre områder. Jeg fikk bl.a hjelp i en vond krisesituasjon i livet mitt – fikk hjelp mot følelsen av angst, problemer med å sove, økt selvtillit og økt ro i kroppen generelt.  

Du som har spørsmål må gjerne ringe meg. Jeg kjenner også til flere enn meg som er glade og har kommet dit de ønska på ulike områder hos Liv. »  

Hilde Sørum tlf 401 04 932

© Copyright 2019 – Liv Endal - www.invivohelse.no  

Tlf 916 87 980